Rozwiązania IT stanowią o przewadze konkurencyjnej w dzisiejszej cyfrowej rzeczywistości. Pomagamy w zarządzaniu oraz optymalizacji kosztów zasobów IT.

Dowiedz się więcej

Rozwiązania


Większość firm używających nowoczesnch rozwiązań IT odnotowuje tworzenie się skompolikowanego ekosystemu oprogramowania i sprzętu komuterowego w ramach własnej działalnosci operacyjnej.Niezależnie od wartości dodanej posiadanych zasobów IT firmy szukają najlepszego zwrotu z inwestycji i optymalizacji kosztów. Dlatego zoptymalizowane zarządzanie aktywami IT ma kluczowe znaczenie dla poprawy wyników biznesowych.

Według miedzynarodowego stowarzyszenia International Association of Information Technology Asset Managers, "Zarządzanie zasobami IT jest zbiorem praktyk biznesowych, które obejmują zasoby IT we wszystkich jednostkach biznesowych w organizacji. Łączy zarządzanie odpowiedzialnościami w wielu obszarach (finansowych, inwentaryzacji, umownych i zarządzania ryzykiem), aby zarządzić ogólnym cyklem życia posiadanych zasobów włącznie z podejmowaniem taktycznych i strategicznych decyzji. Zarządzanie zasobami IT to inwestycja, która zapewnia znaczące i wymierne korzyści w zakresie krótko-, średnio- i długoterminowych potrzeb i celów. ”

Kluczowym celem jest dla nas zapewnienie naszym Klientom najlepszego zwrotu z inwestycji, dzięki optymalizacji wykorzystywanych zasobów informatycznych. Ma to zastosowanie do wszystkich aspektów środowiska IT, takich jak oprogramowanie, rozwiązania chmurowe (prywatne i publiczne), sprzęt, a także ich kombinacja - w tym aspekty zarządzania usługami.

sam365.cloud - Software Asset Management as a Service


Zarządzaj zasobami oprogramowania bez dodatkowych inwestycji dzięki gotowej do użycia, zoptymalizowanej platformy i rozwiązaniu opartemu na usługach.

SAM jako usługa to pojedyncze, w pełni zautomatyzowane rozwiązanie technologiczne, które pomaga przejąć kontrolę nad oprogramowaniem i sprzętem w środowisku IT. Dzięki niemu każda Organizacja będzie miała dostęp do poziomów usług, zarządzania licencjami, zarządzania procesami SAM, zarządzania umowami, zarządzania urządzeniami, raportowania i alertów od razu po wyjęciu z pudełka, dzięki czemu możesz skoncentrować się na rozwijaniu biznesu firmy, my natomiast będziemy zarządzać Państwa zasobami IT. SAM jako usługa zapewnia firmom elastyczność i swobodę w zakresie realokacji, skalowania w górę i w dół działań SAM oraz uzyskania pomocy dostosowanej do preferencji organizacji.

Bezpośrednie korzyści z wykorzystania rozwiązania sam365.cloud to łątwy do zaplanowania i przewidywalny koszt, krótki czas uruchomienia usługi , wiarygodne źródło raportowania i możliwości SAM obejmujące cały cykl życia oprogramowania.

Usługi


IT ASSETS SERVICES

IT Assets discovery
and inventory

Liczba zasobów informatycznych stale rośnie, nowe inicjatywy i potrzeby biznesowe czynią je bardziej skomplikowanymi i powiązanymi. Bardzo ważne jest, aby wiedzieć, co jest wykorzystywane w infrastrukturze organizacji - lokalnie lub w chmurze. Dzięki naszej usłudze wykrywania i inwentaryzacji zawsze będziecie Państwo wiedzieć - co, kto, kiedy, gdzie i jak są wykorzystywane Państwa zasoby.

IT Assets
Governance

Głównym celem każdej organizacji IT jest sprostanie stale rosnącym wymaganiom biznesu w sposób efektywny kosztowo i czasowo. Nowe inicjatywy oraz wdrażanie nowych rozwiązań, muszą być zgodne z nowymi oczekiwaniami zarządzających. Możemy pomóc Państwu nadzorować zasoby przez cały ich cykl życia a także dostarczać informacji, w jaki sposób wydobyć z nich znacznie więcej.

Software
License Manager

Organizacje narażone są na audyty ze strony dostawców, ale dla wielu z nich tworzenie roli Software License Manager nie jest możliwe z powodów - brak zasobów, braku wiedzy i wielu innych elementów. Nasze usługi SLM pomogą Państwu chronić organizację poprzez kontrolowanie oraz optymalizację zasobów, które posiadacie.

Compliance
Management

Wiodące firmy badawcze i doradcze przewidują, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że organizacje posiadające ponad kilkaset zasobów IT zostaną poddane audytowi. Niesie to za sobą wysokie ryzyko nieoczekiwanych wydatków. Nasz zespół od zarządzania oprogramowaniem może pomóc Państwa organizacji uniknąć tego ryzyka zapewniając i przygotowując ją do audytu ze strony dostawcy.


CIO SERVICE

IT Audits and
IT Governance

Ogranicz ryzyko audytowe dzięki kompleksowym usługom zarządzania oprogramowaniem lub modelowi hybrydowemu, nad wdrożeniem oraz nieplanowanymi płatnościami dla dostawców oprogramowania, podczas gdy my uzupełnimy istniejące zasoby działające w dotychczasowych obszarach IT.

IT Contracts
and Licenses management

Wiele firm podczas negocjacji umów lub procesów odnawiania umów nieświadomie przekazuje niepełne informacje odnośnie posiadanych zasobów, przez co narażone są na niezoptymalizowane niespodziewane wydatki. Aby uniknąć dodatkowych kosztów poniesionych na zasoby lub usługi, które nie są zoptymalizowane lub nie są ściśle dostosowane do potrzeb organizacji, proponujemy zestaw usług, które mogą pomóc Państwa organizacji w podejmowaniu lepszych decyzji na podstawie wiarygodnych faktów.

IT Cost
optimization

Uznane firmy badawcze i doradcze przewidują, że wiele organizacji nie kupuje ani nie wykorzystuje swoich zasobów w obszarze IT w sposób optymalny (nawet w 30%). Wynika to z faktu, że nie dysponują odpowiednimi narzędziami i możliwościami do właściwego nadzoru nad owymi zasobami. Dzięki naszej usłudze optymalizacji kosztów zawsze będziecie Państwo wiedzieli – kto, gdzie, co i ile razy korzysta z posiadanych aktywów. Daje to możliwość efektywnego zarządzania zasobami oraz redukowania kosztów.

IT Vendors
selection and management

Współpraca z dostawcami jest istotna z punktu widzenia zarządzania projektami, gdzie koszty i czas mają kluczowe znaczenie. Usługa zarządzania dostawcami, może przynieść wymierne oszczędności oraz ulepszyć wydajność działających procesów. Dostarczając informacje wysokiej jakości możemy pomóc Państwa organizacji w podejmowaniu obiektywnych wyborów w skutecznym zarządzaniu dostawcami oprogramowania, sprzętu czy też usług.


KLASYCZNE PROJEKTY WDROŻENIOWE

Software Asset
Management

IT Service
Management

O nas


IT Assets Management – Twój niezależny partner w optymalizowaniu zasobów IT.

Naszą misją jest zapewnienie naszym Klientom najlepszego zwrotu z inwestycji dzięki optymalizacji wykorzystywanych zasobów informatycznych. Ma to zastosowanie do wszystkich aspektów obszru IT, takich jak oprogramowanie, rozwiązania chmurowe (prywatne i publiczne), sprzęt, a także ich kombinacja włączając w to również aspekty zarządzania usługami.

Nasze wartości określają sposób, w jaki działamy i prowadzimy projekty z naszymi Klientami, współpracownikami i partnerami.
Podstawowymi wartościami jakimi się kierujemy są profesjonalizm, obiektywizm, wytrwałość i satysfakcja.

Profesjonalizm

Jesteśmy zespołem ekspertów posiadających wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu zasobami w obszarze IT, specjalizujących się w strategii, zarządzaniu oprogramowaniem oraz sprzętem, a także zarządzaniu kontraktami IT.

Obiektywizm

Naszą misją jest bycie niezależnym doradcą i strategicznym partnerem IT dla naszych Klientów. Chcemy budować długoterminowe relacje z naszymi Klientami oparte na zaufaniu i charakteryzujące się brakiem uprzedzeń.

Wytrwałość

Brak wymówek. Naszym celem jest dostarczanie najlepszej jakości i najlepszych możliwych rezultatów. Dotyczy to każdego projektu, a także każdego nawet małego działania w które się angażujemy.

Satysfakcja

Naszym celem jest dostarczanie rezultatów, które spełniają najwyższe oczekiwania jakościowe i wydajnościowe naszych Klientów. Sukces i realizacja celów przez naszych klientów daje nam satysfakcję.

Jak pracujemy

Świadczymy usługi dla naszych Klientów w trzech modelach:

  • Projekty oparte na chmurze dostarczane w modelu Software as a Service,
  • Klasyczny projekt wdrożeniowy w infratrukturze Klienta,
  • Usługi konsultingowe w modelu Times & Material.

Niezależnie od tego, który model jest preferowany przez Klienta, zawsze przestrzegamy naszych wartości, zapewniając wymierne korzyści i wysoką jakość.

Kontakt